درباره ما : 

به یاد هم باشیم شاید فردا هم در کنار هم نباشیم.. 
توی جعبه ی مداد رنگی جای خالی او با هیچ رنگی پرشد.
 
کشید و انقدر ستاره که کوچک کوچکتر شد صبح
شب گم شده بودند . مداد سفید تا صبح ماه کشید مهتاب
دردی نمیخوری . یک شب که مداد رنگی ها تو سیاهی
هیچکس به او کار نمیداد . همه گفتند : تو به هیچ
مداد رنگی ها مشغول بودند  به جر مداد سفید . 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای نوبیم، بازار اجتماعی آنلاین، محفوظ است